Terug Raad voor Maatschappelijk Welzijn

ma 08/11/2021 - 21:00 Auditorium

Openbare zitting

 • In uitzonderlijke gevallen komt het voor dat er bij een uitgave geen uitstel van betaling kan worden toegestaan. Het gaat om kleine uitgaven van dagelijks beheer waarbij de betaling vrijwel tegelijkertijd plaatsvindt met het werk, de levering of de dienst. Om een vlotte dagelijkse werking te garanderen is het aangewezen om hiervoor een provisie ter beschikking te stellen van aangeduide personeelsleden zoals bepaald in artikel 272§1 van het decreet lokaal bestuur. De verantwoordelijkheden van deze provisiebeheerders worden vastgelegd in een nieuw reglement.

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd ‘het reglement betreffende het ter beschikking stellen van provisies aan personeelsleden’ goed te keuren.

 • Bij de dagelijkse werking van het bestuur komt het vaak voor dat ontvangsten direct worden geïnd nadat de schuld ontstaat. Omdat er niet steeds met een factuur kan gewerkt worden is het wenselijk dat sommige personeelsleden aangeduid worden die deze zogenaamde dagontvangsten mogen innen. De verantwoordelijkheden van de kassasverantwoordelijke die belast wordt met deze dagontvangsten worden vastgelegd in een nieuw reglement.

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het ‘reglement betreffende de bevoegdheid van personeelsleden om geringe dagontvangsten te innen’ goed te keuren.

 • Het reglement van de Minder Mobielen Centrale dient gewijzigd te worden naar aanleiding van de naamsverandering van Taxistop naar Mpact.

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om het reglement van de Minder Mobielen Centrale goed te keuren.

 • Om te vermijden dat mensen die een eigendom hebben in BelgiĆ« of het buitenland een tegemoetkoming in de huur zouden ontvangen, werd een bijkomende bepaling in het reglement tegemoetkoming in de huur opgenomen.

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd het reglement tegemoetkoming in de huur goed te keuren.


Publicaties

Besluitenlijst