Laatste vergadering

Agenda
Gemeenteraad ma 21/12/2020 - 20:30
 • Vastgesteld door voorzitter Kris Ally (CD&V/NVA)
 • Vastgesteld door voorzitter Kris Ally (CD&V/NVA).
 • 1. 2020_GR_00243 - Coronavirus. Maatregelen. Rapportering. Goedkeuring.
 • 2. 2021_GR_00003 - Coronavirus. Bronopsporing, sensibilisering en quarantainecoaching. Samenwerkingsovereenkomst. Goedkeuring.
 • 3. 2021_GR_00006 - Lokaal bestuur. Meerjarenplan 2020/2 2020 - 2025. Aanpassing. Goedkeuring.
 • 4. 2021_GR_00004 - Autonoom Gemeentebedrijf Aalter. Meerjarenplan 2020/1 2020 - 2025. Aanpassing. Goedkeuring.
 • 5. 2020_GR_00249 - Autonoom Gemeentebedrijf Aalter. Investeringen 2021. Toegestane lening. Goedkeuring.
 • 6. 2021_GR_00005 - Hulpverleningszone Meetjesland. Meerjarenbeleidsplan 2021-2025. Goedkeuring.
 • 7. 2020_GR_00240 - Hulpverleningszone Meetjesland. Begroting en dotatie 2021. Vaststelling.
 • 8. 2020_GR_00248 - Kerkfabriek Sint-Cornelius. Meerjarenplan 2020-2025. Aanpassing. Goedkeuring.
 • 9. 2020_GR_00251 - Politiezone Aalter. Begroting 2021 en meerjarenplan 2021-2023. Vaststelling. Goedkeuring.
 • 10. 2020_GR_00233 - Politiezone Aalter. Aankoop van tien individuele discrete kogelwerende vesten. Goedkeuring.
 • 11. 2020_GR_00234 - Politiezone Aalter. Aankoop laptops. Bekrachtiging.
 • 12. 2020_GR_00246 - Politiezone Aalter. Vacant verklaren van één betrekking van hoofdinspecteur van politie, dienst polyvalente cel - deeldomein interventie, via mobiliteit met wervingsreserve. Goedkeuring.
 • 13. 2020_GR_00245 - Politiezone Aalter. Selectieprocedure voor één hoofdinspecteur van politie, dienst polyvalente cel - deeldomein interventie. Samenstelling van de selectiecommissie. Goedkeuring.
 • 14. 2020_GR_00218 - Saneringsbijdrage en vergoeding eigen waterwinners. Reglement. Aanpassing. Goedkeuring.
 • 15. 2020_GR_00250 - Retributie op gemeentelijke begraafplaatsen. Reglement. Aanpassing. Goedkeuring.
 • 16. 2020_GR_00229 - Ontwikkelingssamenwerking. Subsidiereglement. Aanpassing. Goedkeuring.
 • 17. 2021_GR_00008 - Deontologische code mandatarissen. Aanpassingen. Goedkeuring.
 • 18. 2020_GR_00247 - Organogram. Wijziging. Goedkeuring.
 • 19. 2020_GR_00241 - Personeelsformatie. Wijziging. Goedkeuring.
 • 20. 2021_GR_00011 - Rechtspositieregeling. Tweede pensioenpijler voor contractuele personeelsleden. Telewerkpolicy. Wijziging. Goedkeuring.
 • 21. 2021_GR_00009 - Arbeidsreglement. Bijlage cameratoezicht. Wijziging. Goedkeuring.
 • 22. 2021_GR_00001 - Vzw De Parkresidentie. Woonassistente. Samenwerkingsovereenkomst wzc Veilige Have. Goedkeuring.
 • 23. 2020_GR_00238 - Serieregister. Toetredings- en verwerkingsovereenkomst. Goedkeuring.
 • 24. 2021_GR_00018 - Raamovereenkomst 'Project LB365 (vervolgtraject 'Generieke componenten voor Vlaamse gemeenten)'. Prijsvraag. Lastvoorwaarden, raming en gunningswijze. Goedkeuring.
 • 25. 2021_GR_00007 - Vervoersovereenkomst tussen het gemeentebestuur en TMVW. Addendum. Goedkeuring.
 • 26. 2021_GR_00012 - Grond en plantrecht Kraenepoelpad 2. Aankoop. Principieel akkoord.
 • 27. 2021_GR_00014 - Rioleringsproject 23.079A – Aansluiting Westvoordestraat – Deel A: Moerakkerstraat, Akkerstraat, Grote en Kleine Kapellestraat. Lichten van de opties grondinname. Goedkeuring.
 • 28. 2021_GR_00013 - Gebruiksovereenkomst in toepassing van de beslissing van de Vlaamse Regering d.d. 17 juli 2015 met betrekking tot de invulling van het Lokaal Pact. Goedkeuring.
 • 29. 2020_GR_00253 - Streekwerking Veneco. Samenwerking. Goedkeuring.
 • 30. 2021_GR_00010 - Unesco Geopark Schelde Delta. Medewerking. Goedkeuring.
 • 31. 2020_GR_00252 - Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Verslagen. Rapportering.
 • Vastgesteld door voorzitter Kris Ally (CD&V/NVA)
 • 32. 2020_GR_00254 - Opmaak van een sanitair plan in Aalter
 • Vragen en antwoorden
 • Mededeling toezichthoudende overheid klacht burger
 • Mededeling toezichthoudende overheid klacht burger
 • Vastgesteld door voorzitter Kris Ally (CD&V/NVA).
 • 33. 2020_GR_00242 - Dienstenchequeonderneming. Overdracht personeelsleden naar OCMW. Goedkeuring.

Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Welkom op de raadpleegomgeving van Gemeente en OCMW Aalter 

Deze pagina bevat heel wat informatie over de besluitvorming van het gemeentebestuur en het OCMW. Hier kan u de besluiten terugvinden van de beraadslagende organen van de gemeente, het OCMW en het AGB, net als andere besluiten die moeten bekendgemaakt worden via de gemeentelijke website.

Daarnaast vindt u hier onder meer de opnames van de openbare vergaderingen en de (ontwerp)beslissingen.

De meeste (ontwerp)beslissingen kan u raadplegen door op de titel te klikken. Als u enkel de (schuine en lichtgrijze) titel ziet, bevat de (ontwerp)beslissing vertrouwelijke informatie. U kan deze opvragen via inzage@aalter.be.

De gemeenteraad

 • De agenda, de (ontwerp)beslissingen en de mondelinge vragen van de gemeenteraad vindt u via de tab ‘Kalender’ (kies ‘GR’).
 • De vorige vergaderingen kan u hier herbeluisteren.

Het college van burgemeester en schepenen

 • U kan de agenda en de beslissingen van het college bekijken via de tab ‘Kalender’ (kies ‘CBS’). U kan een beslissing opvragen via inzage@aalter.be.
 • De zittingen van het college zijn niet openbaar. Hier worden dus geen opnames van gemaakt.

Hoe vindt u een beslissing terug?

 1. U weet welke datum de beslissing werd genomen?
  –> Klik via de tab ‘Kalender’ op de vergaderdatum. U komt terecht in de agenda van de vergadering, waar u het agendapunt kan terugvinden.
 1. U weet niet op welke datum de beslissing werd genomen?
  –> Geef een zoekterm in bij ‘Zoeken’ (rechts bovenaan).
  Maak gebruik van de filters (‘+’ naast zoekopdracht) om de zoekopdracht te verfijnen en de resultaten te beperken.

Opvragen van besluiten?

U hebt als burger de mogelijkheid om besluiten op te vragen. Dit valt onder de bepalingen rond de openbaarheid van bestuur. Meer uitleg over de inzage in bestuursdocumenten vindt u hier.