Terug Tijdelijke politieverordening (op het wegverkeer)

2022_CBS_00066 - Collegebeslissing betreffende de afgifte van een tijdelijke vergunning voor de inname van het openbaar domein in de Brouwerijstraat (deel tussen de Sint-Maria-Aalterstraat en de Lindestraat) voor het uitvoeren van wegeniswerken door de firma “Stadsbader” in opdracht van het lokaal bestuur Aalter

2022_CBS_00063 - Collegebeslissing betreffende de afgifte van een tijdelijke vergunning voor de inname van het openbaar domein ter hoogte van Heirstraat 90 voor het uitvoeren van 2 manuele kernboringen in het fietspad en de verharde berm in het kader van een sloopopvolgingsplan door de firma “ABO” in opdracht van de wegbeheerder “Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen – District Eeklo”

2022_CBS_00062 - Collegebeslissing betreffende de afgifte van een jaarvergunning voor de inname van het openbaar domein in 2022 voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de nutsleidingen op het grondgebied Aalter door de firma “LLGI THV” in opdracht van de nutsmaatschappijen

2022_CBS_00060 - Collegebeslissing betreffende de afgifte van een jaarvergunning voor de inname van het openbaar domein in 2022 voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de nutsleidingen op het grondgebied Aalter door de firma “Cona” in opdracht van de nutsmaatschappijen

2022_CBS_00058 - Collegebeslissing betreffende de afgifte van een jaarvergunning voor de inname van het openbaar domein in 2022 voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de nutsleidingen op het grondgebied Aalter door de nutsmaatschappij “Telenet” voor eigen rekening

2021_CBS_04348 - Collegebeslissing betreffende de afgifte van een tijdelijke vergunning voor de inname van het openbaar domein in de Schevestraat voor het snoeien van bomen door het Lokaal bestuur Aalter

2021_CBS_04365 - Collegebeslissing betreffende de afgifte van een tijdelijke vergunning voor de inname van het openbaar domein in de Berkenstraat voor het snoeien van bomen door het Lokaal bestuur Aalter

2021_CBS_04347 - Collegebeslissing betreffende de afgifte van een tijdelijke vergunning voor de inname van het openbaar domein ter hoogte van het kruispunt Knokkebaan – Waterstraat voor het vernieuwen van de kabels en palen van de verkeerslichten door de firma “Trafiroad” in opdracht van de wegbeheerder “Agentschap Wegen en Verkeer”

2021_CBS_03987 - Collegebeslissing betreffende de afgifte van een tijdelijke vergunning voor de inname van het openbaar domein ter hoogte van Kraenepoelpad 22 voor het realiseren van een aansluiting op het openbaar rioleringsnet door de firma “De Jonghe” in opdracht van het lokaal bestuur Aalter

2021_CBS_04346 - Collegebeslissing betreffende de afgifte van een tijdelijke vergunning voor de inname van het openbaar domein op de Knokkebaan N44 door de firma “Fero Signalisatie” naar aanleiding van het plaatsen van geluidswanden op de autosnelweg E40 in opdracht van de wegbeheerder “Agentschap Wegen en Verkeer”

1 tot 10 van 130 resultaten